Bewonershub

Elke stad heeft ermee te maken: groei. Dit biedt kansen, maar ook de nodige uitdagingen. Want hoe benut je de beperkte ruimte optimaal? En hoe houd je de inwoners van een nieuwe stadswijk mobiel? Als spil van een wijk of appartementencomplex kan een mobiliteitshub hier een goede oplossing zijn.

Steden groei snel met grote gevolgen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid. De beperkte ruimte in de stad om deze groei op te vangen vraagt om slimme oplossingen. Auto’s en parkeervakken vullen de schaarse ruimte vaak grotendeels op, maar wie zijn woning uitloopt wil naast de stedelijke voorzieningen ook groen zien. Door het realiseren van bewonershubs hebben bewoners de mogelijkheid op elke gewenst moment te kunnen kiezen uit bijvoorbeeld een fiets of auto, zonder deze zelf in bezit te hoeven hebben.

Nieuwe stadswijk of binnenstad
Een nieuwe wijk aan de rand van de stad is een goede oplossing om de groeiende vraag naar woningen in een gemeente vorm te geven. Tegelijkertijd wil je de nieuwe bewoners wel het idee geven dat ze ook bij de stad horen. Ze moeten makkelijk bij de voorzieningen in het centrum kunnen komen zonder direct de auto te hoeven pakken. Een mobiliteitshub biedt dan veel mogelijkheden. Daarnaast kan het helpen bij het reduceren van het aantal benodigde parkeerplekken in de wijk. Deze ruimte wordt dan anders ingericht, bijvoorbeeld met groen of een speelplaats. De leefbaarheid wordt zo aanzienlijk vergroot.
Ook in de drukke binnenstad kan er heel goed een mobiliteitshub worden gerealiseerd, bijvoorbeeld op een bestaande parkeerplaats of in de parkeergarage van een appartementencomplex.

Door (elektrische) auto’s en fietsen te delen dragen bewoners bij aan een schoner milieu, een lagere parkeerdruk en een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. En dat in een oplossing waar je het comfort hebt van reizen met de nieuwste modellen auto’s en fietsen. Onderhoud, schoonmaken en pechhulp? Ook daarbij word je volledig door ons ontzorgd.