Zakelijke mobiliteitshub

Een mobiliteitshub is voor heel veel situaties een goede mobiliteitsoplossing. Maar vooral bedrijven die in stedelijke gebieden opereren, ondervinden er veel voordeel van. In de stad vind je immers vaker parkeer- en bereikbaarheidsproblemen.

Een mobiliteitshub is een plek waar verschillende vormen van vervoer samenkomen. Door gebruik van hybride of elektrische auto’s kun je je medewerkers duurzamer laten reizen. Zij hebben een keur aan de nieuwste auto’s, fietsen en e-scooters tot hun beschikking, eventueel ook voor privégebruik. De vloot wordt onderhouden en regelmatig schoongemaakt. En zorgeloze oplossing dus.

Je kunt een mobiliteitshub door ons laten inrichten voor alleen je eigen bedrijf of samenwerken met gelijkgestemde ondernemingen op hetzelfde bedrijventerrein.
Bovendien kun je kiezen uit een gesloten of een open hub. In een gesloten hub beperk je het gebruik exclusief voor een bepaalde groep gebruikers, in een open hub profiteren ook bijvoorbeeld omwonenden van de mobiliteitsdiensten en zijn er schaalvoordelen te creëren.

Hieronder beschrijven we een aantal scenario’s:

Je bedrijf verhuist of heeft meerdere locaties in dezelfde stad
Stel, je bedrijf groeit. Al die nieuwe medewerkers passen niet meer in het bedrijfsgebouw in de stad. Je verhuist met je onderneming – of een deel daarvan – naar een nieuwe locatie verder van het centrum. Een mobiliteitshub kan dan de verbinding met de stad of de andere bedrijfslocaties in stand houden.

Je wilt duurzamer ondernemen
Je bedrijf wil bepaalde milieudoelstellingen halen. En als het even kan ook flink besparen. Je ziet kansen in je huidige mobiliteitsbeleid want er zijn wel erg veel medewerkers die gebruik maken van een auto van de zaak met bijbehorende parkeerplek. Een mobiliteitshub kan een deel van je wagenpark vervangen. Je medewerkers blijven mobiel en tevreden en je maakt die vergroeningsslag met bijbehorende kostenvoordelen.