Voor wie

Elk mobiliteitsvraagstuk een eigen oplossing

Of je nu bij de overheid, een bedrijf, projectontwikkelaar of een parkeerdienstverlener werkt, je hebt allemaal te maken met mobiliteitsvraagstukken. Want hoe krijg je de stedeling en werknemer uit de auto en op de fiets? En hoe verhoog je de leefbaarheid door minder parkeerplekken?
Zomaar een paar vragen waar Next Urban Mobility wel raad mee weet.

Bedrijven

Wij zitten aan tafel met grote bedrijven met vaak uitdagende mobiliteitsvraagstukken. Vragen die te maken hebben met bijvoorbeeld de diversiteit aan locaties of duurzaam ondernemen. Ook krijgen we vragen die te maken hebben met het innovatiever maken van mobiliteitsregelingen.

Vastgoed

Als investeerder, bouwer, exploitant of projectontwikkelaar bouw je mee aan de stad van de toekomst. Deze moet slim ingericht worden als het om mobiliteit gaat. Wij kijken graag met je mee en helpen je bij de zoektocht naar een leefbare omgeving voor de toekomstige bewoners van jouw project.

Gemeenten

Wij krijgen vaak vragen van overheden over het bereikbaar maken van een stad of gebied. Vragen die te maken hebben met het slim gebruiken van auto’s in de stad en parkeergelegenheid of congestie in combinatie met de bijbehorende mobiliteitsuitdagingen. Wij geloven in smart cities: steden met een ongebonden innovatiedrang als het gaat om mobiliteit en het vergroten van de leefbaarheid in de stad.

Parkeerdienstverleners

Het is even omdenken, maar een parkeergarage of -terrein ombouwen tot een mobiliteitshub, waar bijvoorbeeld auto’s, (e-)fietsen en openbaar vervoer samenkomen is helemaal niet zo ingewikkeld. Op die manier biedt je de klant veel alternatieven voor zijn vervolgreis in de stedelijke gebieden.

BENIEUWD NAAR ONZE PROJECTEN?